Nebankovní půjčka bez registru a zástavy a všechny ostatní informace na webu mají sloužit jako přehled a mají informovat o finančních produktech které
jsou na trhu. Informace jsou informativní a bez záruky - finanční produkty
se mohou měnit v závislosti na typu, druhu a čase ve kterém jsou nabízeny. Neručíme za inzeráty, ani za jejich obsah. Stránky obsahují obecné informace o půjčkách i o konkrétních typech půjček podle Vašich požadavků. Půjčky pro nezaměstnané jsou půjčky s mnoha podobami. V úvěrovém sektoru se označují jako půjčky bez prokazování příjmu, nabízené nebankovním sektorem, protože bankovní instituce si mohou více dovolit své zákazníky vybírat a nechtějí žádná rizika a zbytečné komplikace po poskytnutí půjček. Úvěrovým podtématem půjček pro nezaměstnané mohou být půjčky pro ženy na mateřské dovolené, kde se ale předpokládá, že partner je zaměstnán a může svůj příjem doložit.

Nebankovní půjčka Provident
Provident nabízí nebankovní půjčky a úvěry pro široké spektrum klientů. Každou žádost posuzuje individuálně, s přihlédnutím k aktuální situaci. Nízké příjmy nehrají u Providenta hlavní roli. Půjčky poskytuje na základě dostatečných informací získaných přímo od klientů a to i bez nahlížení do registrů. Formulář, který slouží k předběžnému posouzení půjčky, můžete najít na příslušných webových stránkách. Hotovost můžete mít k dispozici okamžitě při podpisu smlouvy, případně za několik dní na vašem běžném účtu.

Půjčky na směnku


Jednoduše řečeno - míra rizika i úroková sazba je ze všech řekněme standardních nebankovních půjček pravděpodobně nejvyšší. Směnka je úvěrový cenný papír, sepsaný v přesně stanovené podobě, z něhož vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. V zásadě lze říci, že směnka je cenný papír obsahující bezpodmínečný písemný závazek (příkaz) v přesně určené formě poskytující majiteli směnky právo vyžadovat ve stanovené lhůtě úhradu peněžní sumy uvedené na směnce.

Směnka musí být vystavena v zákonem předepsané formě se stanoveným obsahem. Pokud některá z náležitostí chybí, pak se jedná o směnku neplatnou. V případě, že výstavce slibuje osobě ve směnce uvedené, že ji zaplatí v určité době na určeném místě, jedná o směnku vlastní. V případě, že výstavce přikazuje třetí osobě, aby osobě ve směnce uvedené finanční sumu v určeném okamžiku a na určitém místě uhradila, se jedná o směnku cizí. Úrokovou sazbu lze snížit i ručením pomocí dalších movitých či nemovitých záruk. Na směnce musí být uvedena dlužná částka i výše úroků. Pamatujte na to, že věřitelé stanovují výši úroků tak, aby to bylo výhodné pro ně, nikoliv pro vás.

Ručení směnkou je základem půjček poskytovaných soukromými subjekty. Věřitelům někdy stačí směnka podepsaná pouze dlužníkem. V případě, že dlužník sežene nějakého svého ručitele, tak může být úroková sazba nižší. Avšak sehnat takovou osobu nebývá právě jednoduché, protože dotyčný jedinec na sebe svým podpisem bere případnou odpovědnost za špatné placení dlužníka. Věřitel je totiž povinen kdykoli a bez zbytečného odkladu sdělit ručiteli na požádání výši své pohledávky. Ručitel je pak povinen dluh splnit, nesplnil-li jej dlužník, ačkoli byl k tomu věřitelem písemně vyzván. Ručitel, který dluh zaplatil, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli. To však s sebou někdy nese nutnost soudního vymáhání.


© Copyright 2024
[ochrana osobních údajů]
Pro zájemce o půjčku, kteří někdy v minulosti měli se splácením půjčky komplikace a nyní jsou zapsáni v registru dlužníků, mohou využít půjčky bez registru ihned, ale ani zde neuspějete, pokud jsou Vaše prohřešky příliš vysoké a půjčky jste v minulosti brali na příliš lehkou váhu. Kombinací pro zájemce s omezenými možnostmi poskytnutí půjček jsou půjčky od soukromých osob poskytované převážně obyčejnými fyzickými osobami. Zde jsou ale velmi vysoká rizika a obecně se doporučují až jako konečné možné řešení. Úplně jiným úvěrovým okruhem jsou půjčky pro začínající podnikatele, kde doložit příjem nelze a musí se spoléhat především na nebankovní sektor. GE money bank internet banka patří mezi nejprofesionálnější služby na českém internetbankingu. Uživatelé mají často problém s Poštovní spořitelna a přihlášení internetbanking a ptoto jsme napsali krátký praktický článek a přesměrovali je na internetbanking.