Nebankovní půjčka bez registru a zástavy a všechny ostatní informace na webu mají sloužit jako přehled a mají informovat o finančních produktech které
jsou na trhu. Informace jsou informativní a bez záruky - finanční produkty
se mohou měnit v závislosti na typu, druhu a čase ve kterém jsou nabízeny. Neručíme za inzeráty, ani za jejich obsah. Stránky obsahují obecné informace o půjčkách i o konkrétních typech půjček podle Vašich požadavků. Půjčky pro nezaměstnané jsou půjčky s mnoha podobami. V úvěrovém sektoru se označují jako půjčky bez prokazování příjmu, nabízené nebankovním sektorem, protože bankovní instituce si mohou více dovolit své zákazníky vybírat a nechtějí žádná rizika a zbytečné komplikace po poskytnutí půjček. Úvěrovým podtématem půjček pro nezaměstnané mohou být půjčky pro ženy na mateřské dovolené, kde se ale předpokládá, že partner je zaměstnán a může svůj příjem doložit.

Nebankovní půjčka Provident
Provident nabízí nebankovní půjčky a úvěry pro široké spektrum klientů. Každou žádost posuzuje individuálně, s přihlédnutím k aktuální situaci. Nízké příjmy nehrají u Providenta hlavní roli. Půjčky poskytuje na základě dostatečných informací získaných přímo od klientů a to i bez nahlížení do registrů. Formulář, který slouží k předběžnému posouzení půjčky, můžete najít na příslušných webových stránkách. Hotovost můžete mít k dispozici okamžitě při podpisu smlouvy, případně za několik dní na vašem běžném účtu.

Lichvářské půjčky


Aby půjčka nebyla lichvou

Není pochyb o tom, že před půjčením peněz je třeba důkladně promyslet všechny detaily. Například to, od koho si peníze půjčujete. A s jakým úrokem. Nenechte se při půjčce přimáčknout do kouta. Je to totiž trestné.

Nejprve nechme suše, leč přesně promluvit zákon §253, který lichvu vnímá jako trestný čin a toho, kdo se jí dopouští, definuje takto: Kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu ji uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. Řečeno stručněji a srozumitelněji, jde o neúměrné a nečisté obohacení věřitele na úkor dlužníka při půjčování peněz. Jedná se o tzv. úvěrovou (úrokovou) lichvu. V širším smyslu jde o každé smluvní ujednání, ve kterém jedna strana těží z nesnází, lehkomyslnosti či nezkušenosti strany druhé a obohacuje se na ní. Navíc může být chápána i jako úvěr, který je v rozporu s dobrými mravy podle § 39 ObčZ. Pojem dobré mravy je právní terminologie, přičemž je to pružné ustanovení, které umožňuje poměrně široký výklad.

Zákon je na Vaší straně

Je tedy dobré vědět, že staneme-li se obětí lichvy, máme v zákonech České republiky určité zastání. Dobrý právník ví, jak lichvářskou smlouvu zpochybňovat z titulu jednání v tísni, z titulu jejího odporování dobrým mravům atd.

Vždy je ale lépe takové situaci předcházet. Nevýhodnou smlouvu prostě a jednoduše nepodepisujte. Ponechme nyní stranou naprosto nemorální jednání věřitele (např. zamlčení některých důležitých ustanovení půjčky), a naopak výraznou např. zdravotní indispozici ze strany klienta (což také připadá na vrub toho, kdo peníze půjčuje, jelikož by to měl zohlednit, pokud si toho je vědom). Stačí, že jim přihlíží, lépe řečeno je přehlíží, přestože o jejich existenci ví, a tedy jich využije, lépe řečeno zneužije. Pragmatičtí finančníci se někdy bojí použít slovní spojení „nemorální půjčka“. Podle jejich názoru existuje pouze úrok (cena) jako takový, který nemůže být z tržní zásady etický nebo neetický. Každý má to privilegium ho akceptovat, nebo odmítnout.

Proto doporučujeme nepodepisovat bezhlavě první smlouvu, která se Vám dostane do ruky. Promyslete si, co od půjčky očekáváte, případně si nechte poradit odborníkem. Za právní konzultaci můžete dát méně, než Vás budou stát trable po podpisu.


© Copyright 2024
[ochrana osobních údajů]
Pro zájemce o půjčku, kteří někdy v minulosti měli se splácením půjčky komplikace a nyní jsou zapsáni v registru dlužníků, mohou využít půjčky bez registru ihned, ale ani zde neuspějete, pokud jsou Vaše prohřešky příliš vysoké a půjčky jste v minulosti brali na příliš lehkou váhu. Kombinací pro zájemce s omezenými možnostmi poskytnutí půjček jsou půjčky od soukromých osob poskytované převážně obyčejnými fyzickými osobami. Zde jsou ale velmi vysoká rizika a obecně se doporučují až jako konečné možné řešení. Úplně jiným úvěrovým okruhem jsou půjčky pro začínající podnikatele, kde doložit příjem nelze a musí se spoléhat především na nebankovní sektor. GE money bank internet banka patří mezi nejprofesionálnější služby na českém internetbankingu. Uživatelé mají často problém s Poštovní spořitelna a přihlášení internetbanking a ptoto jsme napsali krátký praktický článek a přesměrovali je na internetbanking.